Bania hotel


Bania hotel
Bania hotel
Bania hotel
Bania hotel
Bania hotel
Bania hotel

Płatności

Płatności

Poniżej znajdą Państwo numerr naszego konta w celu wykonania przedpłaty na rezerwację: 

 • opłata rezerwacyjna (przedpłata) - 30% wartości całości pobytu do 7 dni od dnia dokonania rezerwacji
 • brak wpłaty w powyższym terminie powoduje automatyczną anulację
 • możliwość płatności kartą w recepcji hotelu

Hotel Bania **** Thermal & Ski
Ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska 

dla przelewów krajowych:
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr  57 8213 0008 2001 0021 4830 0001
dla przelewów zagranicznych:
SWIFT CODE: GBWCPLPP
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr PL 57 8213 0008 2001 0021 4830 0001

dziękujemy za dokonanie wpłat
Dział rezerwacji Hotelu Bania **** Thermal & Ski

Show details
Hide details

Regulamin pobytu ze zwierzętami domowymi

Regulamin pobytu ze zwierzętami domowymi
 1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu 
 2. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi od 50 zł za dobę.
 3. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w hotelu.
 4. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt (głównie psów) Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie. Hotel może odmówić przyjęcia zwierząt ras powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne: Pitbull, Rottwiler, Doberman, Dog, Owczarek, Amstaf, Buldog.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. 
 6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, klubu nocnego oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
 7. Właściciele psów muszą posiadać posłanie. 
 8. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie określonej przez Dyrekcję Hotelu.
 9. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika hotelu. 
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.
 11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z hotelu.
 12. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele. 
Show details
Hide details

Regulamin korzystania z garażu hotelowego

Regulamin korzystania z garażu hotelowego
Show details
Hide details