31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem:
🥇 Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!
 
Po raz trzeci będziemy grać w Białce Tatrzańskiej i po praz trzeci będziemy mogli rozgrzać zimową aurę, dzięki wspólnemu zaangażowaniu na szczytny cel ❤️
Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc.

W ramach 31. Finału WOŚP planowany jest zakup: 

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

🔻 Harmonogram imprezy podczas Finału WOŚP: 

◾ 13:00 Start 🎉

◾ 13:05 Zumba - rozgrzeje nas i nasze serca! ❤️

◾ 13:15 Występ regionalny - Mali Białcanie 🎻

◾ 13:40 Zumba nr 2 💃

◾ 14:00 Karyna & Bobass Akustycznie 🎤

◾ 14:50 Zumba nr 3 💃

◾ 15:10 Live Acoustic Quartet 🎤

◾ 16:00 Zumba nr 4 💃

◾ 16:20 Ahaju Fusion Bolivia 🎶

◾ 17:20 Góralskie śpasy 🎻

◾ 17:40 Redlin - Folk Music Show 🎸

◾ 18:40 Góralskie śpasy 🎻

◾ 19:00 Trebunie Tutki 🎶

◾ 20:00 Światełko do nieba - pokaz sztucznych ogni 🔥