Check the date

20 Sep 21
21 Sep 21
Gwarancja najniższej ceny!

Gwarancja
najniższej ceny!

EU projects Striving for More

Realizowane projekty

planowane efekty:

Ponieważ przedsięwzięcie nie zalicza się do tzw. dużych projektów, analiza kosztów i korzyści będzie oparta na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu, czyli na opisie istotnych środowiskowych, gospodarczych i społecznych efektów projektu oraz – jeśli to możliwe – zaprezentowaniu ich w kategoriach ilościowych.

Do bezpośrednich pozytywnych efektów społeczno-ekonomicznych przedsięwzięcia można zaliczyć:

  • wykorzystanie źródeł geotermalnych do ogrzewania budynków w Białce Tatrzańskiej,
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej szacunkowo o 17,7 GJ/rok,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych szacunkowo o 945,7 Mg CO2 /rok,
  • wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski,
  • promocja inwestycji w OZE a tym samym zachęta dla innych potencjalnych inwestorów do
  • wykorzystywania zasobów energii geotermalnej,
  • korzystny wpływ na adaptację do zmian klimatu, co wpisuje się w założenia Projektu KLIMADA,
  • Wzrostu zatrudnienia o jedną osobę stałego personelu.wartość projektu:

Ekologia przede wszystkim. 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018 - tablice informacyjne Białka Tatrzańska, 03.04.2018r.

Finalised projects

Projects which we have executed for better export capability, introducing ecological solutions used every day.

ue

ue2

The project Dbamy o Środowisko (Caring for Environment) was co-financed by the Swiss Contribution Programme.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Subscribe to the newsletter of Bania Hotel – for cheaper stays!

Subscribe to the newsletter of Bania Hotel – for cheaper stays!
Catch the best offers!

newsletter
fanibani logo
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close