image
image
image
image
image
image
image

Włączamy się do rozwoju okolicy na wielu obszarach, zaczynając od najbardziej podstawowego, jakim jest zapewnienie miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców oraz dbałość o relacje pracodawca-pracownik w oparciu o podstawowe aspekty dobrego CSR. Ponadto promujemy kulturę i sport współpracując z gminą, a także wspieramy lokalnych wytwórców kupując ich produkty, czy to do gastronomii, czy też dzieła artystów i rzemieślników.

image
image